ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

 


 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

โครงสร้างบุคลากร

 
 

 


.:: บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ::.
 

 

     
    นางทิพวรรณ  กลิ่นแก้ว
 
    แรงงานจังหวัดขอนแก่น
 
   
  นางพรผกา  ศิริบุรี
  นายบรรจบ  อุนารัตน์
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
       
 
  นางสาวกาญจนา ราชชาดา
นางจารี  คุ้มบุ่งคล้า
นางสาวสุทธินันท์  ญวนกลาง
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
       
     
    นางสาวรัชนี  ดีโป  
   

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน  

 
       
 
  นายบำนาญ  หินตะ
นายสุวัชระ  ศรีบุดดา นางสาวสรัญญา  ใจคง
  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
   
  นายเดโชชัย  ล้อมทอง นางสาวประไพษร  เกิดผักแว่น  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล เจ้าหน้าที่แรงงาน พนักงานขับรถยนต์